Iași2019-03-05T14:28:31+00:00

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Litere

Catedra de Germanistică

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Litere

Facultatea de Litere

– Limba și Literatura Germană: Germana ca specializare principală și secundară

– Limbi Moderne Aplicate

Date si fapte: Date si fapte: În 1990 germanistica  recapată la Universitatea din Iași statutul de specializare și odata cu aceasta catedra își recapată autonomia.  Limba germană se predă de asemenea în toate facultăţile Universităţii; în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor funcţionează o conferinţă de limba germană pentru economişti. Din 1997 germanistica devine și specializare doctorală; până în prezent au fost susținute aici 29 teze de doctorat în germanistică. Consolidarea catedrei s-a concretizat nu doar printr-o intensă și bine apreciată activitate didactică și științifică, ci și prin angajarea de tinere cadre didactice, beneficiare ale unor burse de cercetare în Germania, Austria și Elveția, prin facilitățile create de acordurile de colaborare bilaterale cu importante universități din Germania și Austria, prin numeroasele programe de mobilitate europene pentru studenți, prin buna funcționare a lectoratelor german și austriac, prin strânsa colaborare cu Centrul Cultural German şi Biblioteca Austria din Iași, prin îmbogățirea fondului de carte în biblioteca seminarului „Traian  Bratu‟ și nu în ultimul rând prin adaptarea studiului la coordonatele „Procesului Bologna‟.

Colaborari: Oportunități de burse (Erasmus, Erasmus+, DAAD, KAAD, ÖAD etc.), Accenture, Conduent, Continental, Centrul Cultural German, Webhelp